O movemento | Capítulo 2

Os escolares de Abanqueiro (Boiro) e de Areal (Camariñas) experimentan o movemento.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

O movemento | Capítulo 2

Os escolares de Abanqueiro (Boiro) e de Areal (Camariñas) experimentan o movemento e na proba final cada equipo ten que formar unha cadea de auga pero cos ollos vendados.

G2 Ano de produccón: 2023