Matemática Pitagórica | Capítulo 4

Maristas de Ourense e Arcediago (Santiso-A Coruña) compiten sobre a matemática pitagórica.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Matemática Pitagórica | Capítulo 4

Os dous colexios, Maristas de Ourense e Arcediago (Santiso-A Coruña), teñen que responder preguntas sobre a matemática pitagórica e amosar como é o Teorema de Pitágoras.

G2 Ano de produción: 2023