As aventuras dun pequeno campesiño chamado Maimiño, que quere sacar a súa familia da probreza

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Maimiño

Maimiño, un pequeno campesiño que quere sacar a súa familia da pobreza, encontra o Espello Máxico da Media Laranxa. Éste revélalle quen é a muller dos seus soños e anímao a ir á cidade xunto aos seus irmáns, Paulo e Pedro.

Dirección: Ernesto Padrón Ano de produción: 2014