Os fluídos | Capítulo 7

Que é un fluído newtoniano e non newtoniano?

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Os fluídos | Capítulo 7

Que é un fluído newtoniano e non newtoniano? Son algunhas das preguntas que hoxe atoparán resposta no programa.